​ ​ ​ ​

PROCEDURA ZWROTU

W celu odesłania produktu do zwrotu należy wydrukować, wypełnić i podpisać własnoręcznie Protokół Reklamacji / Zwrotu i odesłać go na adres sklepu stacjonarnego (lub donieść własnoręcznie). Można też podpisać wypełniony PDF podpisem elektronicznym Profilem Zaufanym i przesłać go na adres reklamacje@eazymut.pl. W tym celu po zapisaniu wypełnionego pliku PDF protokołu należy go załadować na stronę.


Azymut
Corazziego 4 lok 9
00-087 Warszawa

 

UWAGA! W przypadku urządzeń mobilnych - część z nich nie obsługuje poprawnie interaktywnych plików PDF, które można łatwo wyedytować. Polecamy zainstalować na komórce taką aplikację, na przykład Adobe Acrobat Reader:

Ściągnij Adobe Acrobat Reader dla Android

Ściągnij Adobe Acrobat Reader dla Iphone

 

PROCEDURA REKLAMACJI

Aby przyspieszyć i usprawnić obsługę reklamacji rekomendujemy złożenie jej bezpośrednio w Systemie RMA, którego używamy do obsługi tego typu spraw. Pozwoli on na podgląd aktualnego statusu reklamacji, a informacje o jego zmianie przyjdą na Państwa emaila. Aby złożyć reklamację w systemie proszę kliknąć tu: Zgłoś reklamację.

 

 

Wyciąg z regulaminu dot. gwarancji i zwrotów:7. ZWROTY

7.1. W przypadku zakupu internetowego z realizacją wysyłkową, zgodnie z prawami konsumenta, Klient ma prawo odstąpienia od umowy w terminie do 14 dni od odebrania przesyłki.

7.2. Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Sprzedawcy zakupiony produkt chyba, że Sprzedawca zaproponował, że sam produkt odbierze.

7.3. Klient odstępujący od zakupu odsyła zakupiony towar wraz z:

a) pisemnym Oświadczeniem o odstąpieniu od umowy,

b) podpisanym Protokołem zwrotu (w przypadku dokumentów elektronicznych podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym).

Zgodnie z obowiązującym prawem Klient dokonujący zwrot ma obowiązek uprawdopodobnić zakup. W przypadku sprzedaży potwierdzonych wydanym paragonem fiskalnym, prosimy o zwrot oryginału paragonu fiskalnego.

W przypadku zakupu na fakturę (także przez osobę prywatną) wymagane jest w zwrocie podanie numeru faktury zakupu oraz podpisanie kopii faktury korygującej i dostarczenie jej do firmy Azymut.

7.4. Zgodnie z treścią art. 535 ustawy – Kodeks cywilny i obowiązkami Klienta, Sprzedawca ma prawo obciążyć Klienta kosztami związanymi z nieodebraniem przesyłki z zamówieniem (w obie strony, zgodnie z cennikiem firmy transportowej wybranej przez Klienta).

7.5. Od 1 stycznia 2021 roku zasady dotyczące zwrotów konsumenckich dotyczą także przedsiębiorców, o ile zakup nie był związany bezpośrednio z działalnością handlową firmy, czyli nie dotyczył towarów powiązanych z PKD firmy klienta, a Klient nie pobrał rachunku czy faktury na dane firmowe.

7.6. Prosimy o zwrot towaru w oryginalnym opakowaniu. Za zwrot towaru bez oryginalnego opakowania, z uszkodzonym opakowaniem, ze znamionami użytkowania, uszkodzonego, Sklep może żądać odszkodowania z tytułu zmniejszenia wartości rzeczy.

7.7. Kupujący ponosi odpowiedzialność za "zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy". Jeżeli urządzenie nosi ślady użytkowania to będziemy zmuszeni obniżyć wartość zwracanego urządzenia, a to znaczy, że nie zwrócimy całego kosztu zakupionego towaru.

Jeśli planujesz zwrócić urządzenie postaraj się, aby:

  1. Podczas wyjmowania produktu nie uszkodzić opakowania Garmin.
  2. W paczce zwrotnej umieścić wszystkie elementy znajdujące się w opakowaniu producenta.
  3. Nie włączać geolokalizacji GPS, aby urządzenie nie złapało tzw. fixa, czyli nie ustaliło swojej pozycji. Taki fix pierwszej złapanej pozycji jest zapisywany w pamięci urządzenia i NIE MOŻE BYĆ USUNIĘTY, nawet poprzez twardy reset.
  4. Podczas pierwszego uruchamiania urządzenia wybrać manualne ustawienie daty i godziny. Wybranie opcji "użyj GPS" / "use GPS" może sprawić, że urządzenie złapie fixa.
  5. Po połączeniu urządzenia z aplikacją Garmin Connect, usunąć je ze swojego konta GC przed zwrotem.

7.8. W przypadku uznania zwrotu towaru Sklep gwarantuje zwrot pieniędzy w ciągu maksymalnie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zwrotu towaru i stosownych dokumentów: oświadczenia o zwrocie, podpisanego i poprawnie wypełnionego protokołu zwrotu, dokumentu potwierdzającego zakup (takim dokumentem np. jest paragon), a w przypadku firm, podpisanej faktury korygującej. Co do zasady zwrot środków dokonywany jest tym samym sposobem, którym Klient dokonał płatności (nie dotyczy to zamówień zrealizowanych "za pobraniem", w przypadkach których zwrot środków realizowany jest przelewem bankowym).

7.9. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu, w tym koszt dostarczenia (odesłania) zwracanego towaru do siedziby sprzedawcy.

7.10. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Art 38. ust. 9, prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem Przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczone w zapieczętowanym opakowani, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. Zapis ten odnosi się do map sprzedawanych na kartach MicroSD w zapieczętowanych opakowaniach.

 

8. GWARANCJA, REKLAMACJA I RĘKOJMIA

8.1. Urządzenia marki Garmin (z wyłączeniem czujnika mocy Vector, Rally, Echosond, akcesoriów, urządzeń z outletu i produktów, przy których zaznaczono inaczej/według oferty) sprzedawane przez eAzymut.pl objęte są 3-letnią gwarancją: 2-letnią gwarancją producenta oraz dodatkową roczną gwarancją firmy Azymut.

  • Urządzenia marki Orient objęte są 3-letnią gwarancją producenta.
  • Pozostałe urządzenia objęte są 2-letnią gwarancją producenta.
  • Nie dotyczy produktów z outletu – obowiązuje gwarancja według oferty sprzedaży.

8.2. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikłych z niewłaściwego stosowania urządzenia, uszkodzeń mechanicznych, niestosowania się do zaleceń instrukcji użytkowania oraz w sytuacjach, gdy sprzęt nosi znamiona celowego uszkodzenia, lub defekt powstawał na skutek działania warunków atmosferycznych, bądź klęsk żywiołowych.

8.3. Rozpatrzenie reklamacji realizowane jest niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni kalendarzowych, licząc od dnia dostarczenia reklamowanego towaru do serwisu.

8.4. Reklamowany towar należy dostarczyć do naszego serwisu (Azymut, Corazziego 4 lok 9, 00-087 Warszawa), zwrot naprawionego lub wymienionego urządzenia odbywa się na koszt firmy Azymut. W przypadku realizacji reklamacji w trzecim roku trwania gwarancji należy dołączyć kartę gwarancyjną wydaną przez firmę Azymut w momencie sprzedaży.

8.5. W uzasadnionych przypadkach, gdy przesłanie towaru odbywa się na koszt Sklepu, wymagana jest do ubiegania się o zwrot kosztów faktura na Sklep z danymi: AZYMUT – Paweł Kos, ul. Corazziego 4 lok. 9, 00-087 Warszawa, NIP: 524-106-29-79.

8.6. W przypadku, gdy do towaru dołączony jest inny produkt (akcesorium), nie wchodzący w skład oryginalnego zestawu (dodatkowy pasek, folia ochronna etc.), może on zostać usunięty podczas naprawy lub wymiany i nie zostanie odesłany ani zamontowany. W takim przypadku klient musi się liczyć ze stratą produktu (akcesorium) dodatkowego. Dlatego prosimy o wysyłanie do reklamacji towarów tylko w ich oryginalnym stanie.

8.7. Aby przyspieszyć i usprawnić obsługę reklamacji rekomendujemy złożenie jej bezpośrednio w Systemie RMA, którego używamy do obsługi tego typu spraw. Pozwoli on na podgląd aktualnego statusu reklamacji, a informacje o jego zmianie przesłane zostaną na podanego przez Klienta e-mail'a. Aby złożyć reklamację w systemie proszę kliknąć tu: Zgłoś reklamację.

8.8. Zgodnie z art. 558 § 1 ustawy – Kodeks cywilny, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za produkt, wobec klienta nie będącego konsumentem, zostaje wyłączona.


Azymut-Paweł Kos Reviews with ekomi-pl.com