​ ​ ​ ​

PROCEDURA ZWROTU

W celu odesłania produktu do zwrotu należy wydrukować, wypełnić i podpisać własnoręcznie Protokół Reklamacji / Zwrotu i odesłać go na adres sklepu stacjonarnego (lub donieść własnoręcznie).

Azymut
Corazziego 4 lok 9
00-087 Warszawa

PROCEDURA REKLAMACJI

Aby przyspieszyć i usprawnić obsługę reklamacji rekomendujemy złożenie jej bezpośrednio w Systemie RMA, którego używamy do obsługi tego typu spraw. Pozwoli on na podgląd aktualnego statusu reklamacji, a informacje o jego zmianie przyjdą na Państwa emaila. Aby złożyć reklamację w systemie proszę kliknąć tu: Zgłoś reklamację.

Wyciąg z regulaminu dot. gwarancji i zwrotów:7. ZWROTY

7.1. W przypadku zakupu internetowego z realizacją wysyłkową, zgodnie z prawami konsumenta, Klient ma prawo odstąpienia od umowy w terminie do 14 dni od odebrania przesyłki.

7.2. Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Sprzedawcy zakupiony produkt chyba, że Sprzedawca zaproponował, że sam produkt odbierze.

7.3. Klient odstępujący od zakupu odsyła zakupiony towar wraz z:

a) pisemnym Oświadczeniem o odstąpieniu od umowy,

b) podpisanym Protokołem zwrotu (w przypadku dokumentów elektronicznych podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym).

Zgodnie z obowiązującym prawem Klient dokonujący zwrot ma obowiązek uprawdopodobnić zakup. W przypadku sprzedaży potwierdzonych wydanym paragonem fiskalnym, prosimy o zwrot oryginału paragonu fiskalnego.

W przypadku zakupu na fakturę (także przez osobę prywatną) wymagane jest w zwrocie podanie numeru faktury zakupu oraz podpisanie kopii faktury korygującej i dostarczenie jej do firmy Azymut.

7.4. Zgodnie z treścią art. 535 ustawy – Kodeks cywilny i obowiązkami Klienta, Sprzedawca ma prawo obciążyć Klienta kosztami związanymi z nieodebraniem przesyłki z zamówieniem (w obie strony, zgodnie z cennikiem firmy transportowej wybranej przez Klienta).

7.5. Od 1 stycznia 2021 roku zasady dotyczące zwrotów konsumenckich dotyczą także przedsiębiorców, o ile zakup nie był związany bezpośrednio z działalnością handlową firmy, czyli nie dotyczył towarów powiązanych z PKD firmy klienta, a Klient nie pobrał rachunku czy faktury na dane firmowe.

7.6. Prosimy o zwrot towaru w oryginalnym opakowaniu. Za zwrot towaru bez oryginalnego opakowania, z uszkodzonym opakowaniem, ze znamionami użytkowania, uszkodzonego, Sklep8. GWARANCJA, REKLAMACJA I RĘKOJMIA

8.1. Urządzenia marki Garmin (z wyłączeniem czujnika mocy Vector, Rally, Echosond, akcesoriów, urządzeń z outletu i produktów, przy których zaznaczono inaczej/według oferty) sprzedawane przez eAzymut.pl objęte są 3-letnią gwarancją: 2-letnią gwarancją producenta oraz dodatkową roczną gwarancją firmy Azymut.

Urządzenia marki Orient objęte są 3-letnią gwarancją producenta.

Pozostałe urządzenia objęte są 2-letnią gwarancją producenta.

Nie dotyczy produktów z outletu – obowiązuje gwarancja według oferty sprzedaży.

8.2. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikłych z niewłaściwego stosowania urządzenia, uszkodzeń mechanicznych, niestosowania się do zaleceń instrukcji użytkowania oraz w sytuacjach, gdy sprzęt nosi znamiona celowego uszkodzenia, lub defekt powstawał na skutek działania warunków atmosferycznych, bądź klęsk żywiołowych.

8.3. Rozpatrzenie reklamacji realizowane jest niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni roboczych, licząc od dnia dostarczenia reklamowanego towaru do serwisu.

8.4. Reklamowany towar należy dostarczyć wraz z kartą gwarancyjną (jeśli była wydana) do naszego serwisu na koszt Klienta, zwrot naprawionego lub wymienionego urządzenia odbywa się na koszt firmy Azymut.

8.5. W uzasadnionych przypadkach, gdy przesłanie towaru odbywa się na koszt Sklepu, wymagana jest do ubiegania się o zwrot kosztów faktura na Sklep z danymi: AZYMUT – Paweł Kos, ul. Corazziego 4 lok. 9, 00-087 Warszawa, NIP: 524-106-29-79.

8.6. W przypadku, gdy do towaru dołączony jest inny produkt (akcesorium), nie wchodzący w skład oryginalnego zestawu (dodatkowy pasek, folia ochronna etc.), może on zostać usunięty podczas naprawy lub wymiany i nie zostanie odesłany ani zamontowany. W takim przypadku klient musi się liczyć ze stratą produktu (akcesorium) dodatkowego. Dlatego prosimy o wysyłanie do reklamacji towarów tylko w ich oryginalnym stanie.

8.7. Aby przyspieszyć i usprawnić obsługę reklamacji rekomendujemy złożenie jej bezpośrednio w Systemie RMA, którego używamy do obsługi tego typu spraw. Pozwoli on na podgląd aktualnego statusu reklamacji, a informacje o jego zmianie przesłane zostaną na podanego przez Klienta e-mail'a. Aby złożyć reklamację w systemie proszę kliknąć tu: Zgłoś reklamację.

8.8. Zgodnie z art. 558 § 1 ustawy – Kodeks cywilny, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za produkt, wobec klienta nie będącego konsumentem, zostaje wyłączona.