​ ​ ​ ​
Kategorie produktów

Najczęściej kupowane

Monitorowanie snu z urządzeniami Garmin

Monitorowanie snu z urządzeniami Garmin

Opublikowany :
Kategorie : Garmin Connect , Zdrowie

Sen jest nieodłącznym elementem funkcjonowania człowieka. Zgodnie z obliczeniami naukowców przeciętny człowiek przesypia w trakcie swojego życia około 20 lat. Dla osób trenujących jest wręcz jednym z najważniejszych elementów w przygotowaniach do zawodów. Większość zegarków z oferty marki Garmin umożliwia nam monitorowanie parametrów snu.

W aplikacji Garmin Connect sen dzielimy na cztery etapy:

 • sen płytki,
 • sen głęboki,
 • fazę REM,
 • okresy przebudzenia.

Czym charakteryzuje się każdy z etapów?

Faza REM

Faza REM (z ang. Rapid Eye Movement) charakteryzuje się występowaniem szybkich ruchów gałek ocznych. Na tym etapie pojawiają się również sny. Następuje przyspieszony oddech i tętno. Ciśnienie krwi również rośnie - do wartości zbliżonych do okresu przebudzenia.

Sen REM jest istotny dla naszego mózgu. Wspomaga pamięć, zdolność uczenia się i przetwarzania informacji. Gdy jest go niewystarczająco dużo, następuje zwiększone ryzyko choroby Alzheimera i innych form demencji. Gdy sen REM jest zbyt długi, powinniśmy zwrócić większą uwagę na poziom stresu w ciągu dnia. Masa ciała również może mieć wpływ na długość tej fazy.
Pozostałe etapy snu możemy zakwalifikować do tzw. fazy NREM (non rapid eye movement).

Faza REM
Sen płytki

Sen płytki

Sen płytki charakteryzuje się tym, że tętno i oddech ulegają spowolnieniu, spada temperatura ciała. Według informacji podanych w naszej aplikacji: "aktywność fal mózgowych zwalnia, ale występują krótkie impulsy aktywności elektrycznej, zwane inaczej wrzecionami snu. Mózg przetwarza wtedy wspomnienia i fakty. Podczas płytkiego snu ma miejsce także odprężenie i naprawa komórek". Zbyt krótki sen płytki oznaczać będzie braki w tych aspektach. Zbyt długi spowoduje, że w ciągu dnia możemy się czuć zmęczeni, będziemy mieć problemy z koncentracją i zapamiętywaniem.

Sen głęboki

Na sen głęboki mają wpływ m.in. takie czynniki jak stres, alkohol, słabe warunki, choroby czy też ilość ćwiczeń wydolnościowych, jakie wykonujemy. Jest to etap, w którym sen jest najsilniejszy. Jest potrzebny dla naszej odporności, regeneracji mięśni i ogólnie rzecz biorąc energii, jaką zgromadzimy na kolejny dzień. Gdy nasz całkowity czas snu jest zbyt krótki, zazwyczaj cierpi na tym również sen głęboki.

Sen głęboki
Czas przebudzenia

Okresy przebudzenia

Wg wskazówek z aplikacji Garmin Connect, dobry sen wymaga spania bez przerw. Jeśli sen zostanie przerwany przez fazy niespokojnego snu lub dłuższy okres przebudzenia, może to zakłócić cykl etapów snu, który ma kluczowe znaczenie dla regeneracji organizmu i mózgu.

Fazy niespokojnego snu są naturalne, jednak każde przerwanie snu powoduje powrót do fazy płytkiego snu, a gdy jest zbyt częste, może doprowadzić do wybudzenia. Częste ruchy podczas snu lub pobudzenie zakłócają cykl snu i mogą powodować uczucie fizycznego i psychicznego wyczerpania następnego dnia. Co więcej, z czasem niepokój może doprowadzić do obniżenia naszego nastroju, zdolności poznawczych i pogorszeniem pamięci. Zbyt dużo czasu przebudzenia lub zwiększenie niepokoju wiąże się z zaburzeniami snu, takimi jak bezsenność, co z czasem może prowadzić do innych problemów zdrowotnych.

 

W JAKI SPOSÓB MOŻEMY ZADBAĆ O WYSOKĄ JAKOŚĆ SNU?

 • ciche pomieszczenie bez dostępu do dużej ilości światła,
 • wietrzenie pomieszczenia przed snem,
 • zdrowe odżywianie się,
 • unikanie używek (alkohol, papierosy itp.),
 • relaks umysłu i ciała przed snem np. stosowanie znanych i ogólnodostępnych technik relaksacyjnych po stresującym dniu,
 • aktywność fizyczna w formie ćwiczeń aerobowych,
 • czytanie książek,
 • unikanie objadania się przed snem i picia dużej ilości płynów,
 • unikanie przeglądania urządzeń elektronicznych przed snem (albo przynajmniej uruchomienie trybu oświetlenia, który jest mniej niekorzystny dla naszych oczu wieczorem),
 • przed snem staram się również odłożyć daleko od siebie całą elektronikę i wyłączyć sygnał Bluetooth (np. w słuchawkach bezprzewodowych, telefonie, a także tryb parowania na zegarku).

Jeżeli macie jakieś wątpliwości co do długości, snu aplikacja umożliwia Wam edycję czasu rozpoczęcia i zakończenia snu. Po dokonaniu zmian statystyki zaktualizują się automatycznie.

Wybierając opcję "Sen" dostępną w "Statystykach zdrowia" otwieramy ekran z podsumowaniem ostatniej nocy. Zaznaczamy trzy białe kropki w prawym górnym rogu ekranu, gdzie pojawi się funkcja edycji.

Pora snu
Wynik snu

Wynik snu

Parametrem, który został dodany nieco później w urządzeniach Garmin, jest wynik snu mierzony w skali od 0 do 100 (im wyższy wynik, tym lepiej). Zgodnie z opisem, jaki znajdziemy w aplikacji: wynik snu uwzględnia następujące kategorie: czas trwania snu, średni poziom stresu podczas snu, całkowity głęboki sen, całkowity płytki sen, całkowity czas fazy REM oraz przebudzenia / niespokojnego snu. Otrzymany wynik oceniany jest następująco:

 • doskonale, gdy wynosi od 90 do 100,
 • dobrze: od 80 do 89,
 • średnio: od 60 do 79,
 • słabo: poniżej 60.

Jakie wymagania należy spełnić, aby uzyskać wysoki wynik snu?

 • osiągnąć łączny czas snu zgodny z wytycznymi Garmin. Według aplikacji Connect
  dla osoby dorosłej w wieku 27 lat wynosi on obecnie 8 godzin.
 • poziom stresu: najlepiej, aby wynosił poniżej 15 (w skali od 0 do 100),
 • sen głęboki ma trwać od 16 do 33% całkowitego czasu snu,
 • sen płytki ma trwać od 30 do 64% całkowitego czasu snu,
 • faza REM powinna stanowić od 21 do 31% całkowitego czasu snu,
 • czas przebudzenia. Tutaj łącznie nie możemy przekroczyć 20 minut, a jedno przebudzenie nie może trwać dłużej niż 5 minut. Najlepiej, żeby takich momentów było nie więcej niż pięć na godzinę.

Na wykresie graficznym w aplikacji możemy śledzić nasze wyniki z ostatnich 7 dni, z czterech tygodni albo z całego roku.

Wynik snu Garmin Connect

 

 

Aktualnie z parametru oceny snu możemy skorzystać w następujących zegarkach:

Pamiętajcie, tylko aby w aplikacji Garmin Connect ustawić urządzenie z zaawansowanym monitorowaniem snu jako: Twój preferowany monitor aktywności!

Udostępnij